Chính sách

Danh mục hàng cấm

Danh mục hàng cấm

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. MINTIC LOGISTICS không nhận order cũng như vận ...

Chính sách đóng hàng

Chính sách đóng hàng

Những loại hàng hóa nhỏ, ít giá trị và vận chuyển trong nội thành thì có thể dùng thùng xốp hoặc thùng carton để di ...

Chính Sách Khiếu nại

Chính Sách Khiếu nại

Khi Quý k​hách sử dụng dịch vụ của MINTIC LOGISTICS đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp nhận các quy định, chính sách ...