Cửa khẩu

Thông tin ngày 13/07/2022 – Dịch đang trở lại ở Trung Quốc

📌 Tuy nhiên không còn quá căng thẳng đóng ngay đóng lập tức, phong tỏa toàn thành phố như trước. Chính phủ Trung Quốc có sự linh hoạt hơn để thích ứng theo thời điểm theo thực trạng diễn tiến dịch bệnh, vẫn ưu tiên phương án đóng cục bộ để phòng dịch lây lan rộng.

📌 12/7 Đông Hưng có 2 ca bệnh.

Các kho ở ngoại thành gần vùng xanh dễ thở hơn, vẫn phải tuân thủ điều kiện phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ công cụ dụng cụ, ban ngành cũng kiểm tra thường xuyên, tuy nhiên dịch bùng thì khu vực này sẽ đóng sau nội thị, cho nên hiện tại không đáng lo ngại lắm vì chính quyền phải đảm bảo vừa chống dịch vừa làm kinh tế.

📌 Vùng xanh đa số là ngoại thành và quanh khu vực cửa khẩu Bắc Luân 2, cửa cầu phao. Kho bên mình vùng xanh nên hàng hóa vẫn bốc trả đều

📌 Về văn bản mới ban hành ngày hôm qua, Bộ chỉ huy quân sự phòng chống dịch bệnh và Ban quản lý cửa khẩu TP Đông Hưng đặc biệt lưu ý không cho thông quan hàng lạnh, hàng hoa quả và tươi sống. Không cho xe cả có hàng và xe rỗng của Việt Nam và cả Trung Quốc được vào nội thị Đông Hưng. Chỉ được phép dừng tại bãi đỗ xe thuộc cửa khẩu để tiến hành phun khử khuẩn 24h

Leave a Reply