Cửa khẩu

Thông tin ngày 09/06/2022 – Cơ chế mới thích ứng với dịch bệnh ở các cửa khẩu

📌 Điểm nóng đang là Hà Khẩu với ca bệnh mới quay lại, vì liên quan đến lái xe trong khu vực cách ly nhưng có dấu hiệu lan ra ngoài nên diễn tiến bệnh đang khá phức tạp. Hôm qua huyện Hà Khẩu ghi nhận thêm 1 ca bệnh mới, hiện tại chưa có thông báo cụ thể cho cửa khẩu, nhưng chính quyền đã có động thái kiểm soát lưu lượng người vào ra. Để thuận lợi cho việc quản lý cũng như truy vết sau này, tất cả người cũng như hàng hóa trước khi vào hay ra khỏi Hà Khẩu đều phải đăng ký trước, quét mã QR qua wechat bằng phần mềm “Hà Khẩu Quốc môn thông minh”, đến địa phận Hà Khẩu thực hiện quét mã điền thông tin để kiểm soát.

📌 Trong nội thành các đơn vị vận chuyển đang tăng tốc bốc hàng xếp ra cửa khẩu chờ thông quan, nhiều đơn vị chuyển phát nhanh nội địa Trung đã bật cảnh báo vùng dịch đối với Hà Khẩu và dừng phát hàng, hàng đã phát cho quay đầu. Nhiều công ty vận chuyển quốc tế về VN bắt đầu khôi phục hoạt động kho tại Mông Tự hoặc Côn Minh để nhận hàng mới, trong trường hợp dịch bùng đóng cửa nội thị sẽ không bị động.

📌 Đông Hưng hôm qua 1 ca bệnh, lại chu trình đưa người đi cách ly, khoanh khu phát sinh dịch lại. Cửa ngõ vẫn kiểm soát chặt như trước, hàng hóa đủ điều kiện có đăng ký trước, có lái xe ra đón vẫn vào trong thuận lợi, cửa khẩu vùng xanh vẫn đảm bảo hoạt động bình thường.

Leave a Reply