Cửa khẩu

Thông tin ngày 05/07/2022 – Hà Khẩu buồn

📌 Hôm qua số liệu ghi nhận 3 ca triệu chứng (người Nhật Bản) là ca bệnh nhập khẩu vào nội địa.

📌Cửa khẩu Kim Thành tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu để kiểm soát dịch, chưa có thông báo bao giờ sẽ khôi phục lại.

Nội thị Hà Khẩu không ảnh hưởng, chỉ khoanh khu vực cửa khẩu. Cửa khẩu dừng hoạt động nên hàng đi cửa này cũng nằm im

📌 Đông Hưng hàng hóa vẫn về rất liên tục và đều.

Leave a Reply