Cửa khẩu

Thông tin 30/05/2022 – Mở cửa Cầu Phao

CẦU PHAO

Từ 9h sáng 30/5 cầu phao (Thành Đạt- km 3+4 Hải Yên Móng Cái) khôi phục thông quan.

Thứ tự sẽ là ưu tiên trả xe vỏ rỗng ở cả 2 bên về nước. Thời gian dự kiến 1 ngày trả vỏ, sau đó xe có hàng (hàng tồn) sẽ được thông quan.

Hàng xếp mới chờ vài ngày cho xe tồn xử lý xong cũng sẽ đến lượt.

Tốc độ cầu phao không làm chúng ta thất vọng

Vừa trả xe không về nhưng xe tồn có hàng cũng đã được sang

Mong những ngày tới tốc độ được đẩy lên hơn để hàng mới nhanh chóng được về

Chúc mọi người tháng mới may mắn tốt lành.

Leave a Reply