Cửa khẩu

Thông tin 20/06/2022 – Ka Long mở cửa sau 3 năm

📌 Cửa khẩu Ka Long thông quan trở lại sau hơn 3 năm tạm dừng do dịch.

Như vậy, đến nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã trở lại bình thường.

📌 Trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm, tại cặp cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái – Khu chợ bến biên mậu, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với 40 đò/ngày.

Bước đầu thí điểm, thành phố Móng Cái lập danh sách 50 đò đủ điều kiện hoạt động của thành viên Hợp tác xã bốc xếp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và các điều kiện khác liên quan.

Niêm yết công khai giá dịch vụ, thực hiện thu giá dịch vụ đã công khai, không tự ý nâng giá khi chưa có sự hiệp thương và chưa được sự đồng ý của thành phố. Đảm bảo quyền lợi cho các chủ đò tham gia cùng Hợp tác xã trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Leave a Reply