Cửa khẩu

Thông tin 18/05/2022

– Chốt hôm qua Hà Khẩu 0 ca mới , xe hàng từ Mông Tự vẫn là hướng tập kết chính và chạy thẳng ra cửa khẩu đợi làm thủ tục sang biên.

– Toàn bộ tỉnh Quảng Tây 0 ca tức là bao gồm cả Bằng Tường và Đông Hưng

Tình hình chung có vẻ ổn hơn khá nhiều , phía Đông Hưng xe xếp biên chờ thông quan khá dài , vẫn chưa có quyết định đổi đầu kéo nên được ngày nào vui ngày đó

Leave a Reply