Cửa khẩu

Thông tin 16/05/2022 – Đông Hưng

Lượng xe xếp hàng tại cửa khẩu tăng đột biến, trong khi 1 ngày chỉ cho 100 xe hàng các loại qua, xếp theo thứ tự, quá 100 cắt sang ngày hôm sau. Dẫn đến cả mới cả cũ dồn vài trăm xe ở cửa khẩu do tình trạng các kho cứ có xe là bốc và xếp ra chờ.

Nhanh là tuần trước khi xe rỗng chưa về nhiều, thiếu xe bốc hàng, lượng xe xếp ít, vẫn trong số lượng cho phép 1 ngày. Chứ ngày nào lượng xe quá số cắt sang hôm sau cũng tăng lên như này thì bình quân 7-10 ngày tính từ ngày xếp được coi là nhanh rồi. Xe xếp của ngày 11/5 còn chưa sang hết mà hôm nay 16/5 rồi, các bạn tự tính thời gian chờ được đấy.

Chưa kể Đông Hưng còn chưa chốt phương án hoạt động của cửa khẩu Bắc Luân 2, nhanh của hiện tại chỉ là tạm thời.

Khuyên thật các bạn nên chờ giải phóng bớt hàng cũ rồi hãy ồ ạt đặt mới. Đã đặt rồi về kho thì kiên nhẫn chờ vận chuyển sắp xếp, họ còn muốn hàng đi thần tốc hơn khách hàng.

Không phải nhà nào cũng bị chậm, mình đồng ý, nhưng hãy trả lời cho mình câu hỏi này: “Có phải khi bạn thấy các bên quảng cáo hàng về ầm ầm, giải phóng hết hàng T2 rồi, thậm chí hàng T5 về luôn bạn rất nóng lòng muốn đổi vận chuyển không?”. Là tất cả muốn nhao sang bên đấy đi chứ không ít đâu, nhưng khi gửi hàng sang sẽ bị vỡ mộng không như kỳ vọng. Cửa khẩu chỉ có 1, kể cả vận chuyển có to đến mấy quy định vẫn là quy định. Trong 100 xe đấy đến 2/3 là linh kiện điện tử chính ngạch, số còn lại chia cho các nhà hàng tạp về. Hôm nay nhà bạn có sang 10 xe, hôm sau 0 có xe nào là bình thường.

Số liệu dịch bệnh hôm qua

Hà Khẩu 1 ca, Bằng Tường 1 ca, Đông Hưng 0 ca. Hà Khẩu nội thị hàng hóa tạm dừng chờ dịch, các cửa khác không ảnh hưởng vẫn hoạt động bình thường.

Leave a Reply