Cửa khẩu

Thông tin 14/06/2022 – Tín hiệu vui

📌 Có rất nhiều tín hiệu vui sau cuộc hội đàm song phương hai nước, giữa hải quan với hải quan, ban quản lý cửa khẩu Trung Việt, cũng như tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quảng Ninh. Mà ở đây chủ yếu đàm phán liên quan đến các cửa khẩu tại Đông Hưng.

Một số hướng nổi trội được mở ra

🎁 Cửa khẩu Bắc Luân 1 chính thức mở, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với người Trung Quốc đang ở Việt Nam, được phép về nước cách ly. Còn đoàn du lịch và người Việt Nam có được qua chưa thì chưa được xác nhận khi tình hình dịch bệnh Trung Quốc vẫn đang phức tạp.

🎁 Lên phương án thử nghiệm mở lại cửa khẩu Ka Long (Móng Cái) chuyên vận chuyển xuồng biển, đề xuất của phía Trung Quốc trước tiên là đối với hàng tinh bột sắn. Bắt đầu 15/6 thử nghiệm mở 2 ngày, nhưng sẽ phải thiết lập vùng xanh, hiện chưa thống nhất được phương thức hoạt động cụ thể.

🎁 Số lượng xe được lưu thông mỗi ngày ở cửa khẩu Bắc Luân 2 và cầu phao dần sẽ không giới hạn số lượng nữa. Thời gian xếp chờ thông quan đã đẩy nhanh hơn trước rất nhiều.

🎁Tập trung đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu hàng Trung Quốc là điều mà người đứng đầu tỉnh Quảng Tây nhấn mạnh nhất.

Có thể thấy chính quyền tỉnh Quảng Tây nói chung, chính quyền TP Phòng Thành cũng như TP Đông Hưng nói riêng đã lưu tâm hơn đến phát triển kinh tế song song phòng chống dịch bệnh. Đông Hưng vẫn liên tục có ca bệnh (2 ca), nhưng đâu khoanh cứ khoanh, chỗ không dịch vẫn phải đảm bảo. Khi thực trạng lưu lượng người đăng ký rời khỏi Đông Hưng đi tỉnh thành khác ngày càng nhiều.

Cần thời gian cho chính quyền vừa triển khai vừa sửa đổi cho phù hợp với điều kiện mới. Dù sao những hướng mở như trên là rất đáng mừng. Ngày Trung Quốc mở cửa hội nhập ngắn thêm đoạn nữa

Leave a Reply