Cửa khẩu

Thông tin 12/06/2022 – Thích nghi

Hôm qua Đông Hưng có 4 ca, vẫn tiếp tục khoanh vùng khu dịch, hoạt động bình thường khu vùng xanh. Thích nghi trong điều kiện bình thường mới

Leave a Reply