Cửa khẩu

Thông tin 12/05/2002 – Hà Khẩu có thể vui

🎉Gần như Hà Khẩu được coi là dỡ phong tỏa, khi hôm nay đoàn y tế hỗ trợ, cảnh sát, nhân viên tuyến đầu đã rời khỏi Hà Khẩu. Thêm nhiều khu vực được dỡ phong tỏa, khử khuẩn nhà ga tầu chuẩn bị khôi phục hoạt động. Chỉ còn số rất ít chờ kết quả test hôm nay vào ngày mai để dỡ hoàn toàn. Ngày mai là ngày thứ 14 cộng đồng 0 ca nếu kết quả về zero. Dỡ phong tỏa xong hoạt động sinh hoạt thiết yếu khôi phục trước, rồi sẽ xử lý đến hàng hóa vào ra nội thị, và đến cửa khẩu. Mừng cho Hà Khẩu với thời gian chờ đợi 87 ngày.

♨️Đông Hưng vẫn đang khả quan khi hàng hóa được xếp lốt chờ sang nhiều hơn. Bảo nhanh thì chưa nhưng hầu hết tất cả các kho đang tăng tốc bốc hàng liên tục để xếp chờ. Chỉ hy vọng không đổi mooc như BT thì mới có thể giữ thành tích như hiện tại. Hôm nay ĐH 0 ca bệnh. Với thao tác hiện tại nội thị chưa dỡ phong tỏa hết không phải là vấn đề lớn. Với hàng từ TQ về có thể coi là thuận.

Nhưng hàng sang, hàng từ VN sang TQ kể cả hàng nông sản đang bị hạn chế. 10 xe sang mà thả được đúng 1 xe vào, khử khuẩn kiếm hóa 7 tiếng đồng hồ. Chưa biết sắp tới thế nào. Nhưng với hàng về và sang, vẫn chỉ có linh kiện điện tử được ưu tiên.

🆘️Động Trung (Hoành Mô) hôm qua có 1 ca bệnh. Từ ngày mở cửa cùng thời điểm BL2 gần như giải quyết hàng tồn trong bãi, chưa cho xếp hàng mới vào. Vì muốn sang Động Trung phải đi qua Lý Hỏa (BPS), khu vực chưa hề được dỡ phong tỏa. Đồng nghĩa là Lý Hỏa khôi phục thông quan thì hàng đến Động Trung mới vào được. Động Trung lại có dịch thì thời gian chờ tiếp tục kéo dài ra thêm.

Với các cửa khẩu ở Bằng Tường hay Ái Điểm (Chi Ma) không có gì đột phá, giữ mức bình thường nên mình không cập nhật sâu.

Leave a Reply