Cửa khẩu

Thông tin 10/06/2022 – Cửa khẩu tổng hợp

📌 Hôm qua Đông Hưng có 2 ca bệnh, vẫn trong tầm kiểm soát nên khu vực không dịch cũng như cửa khẩu vẫn hoạt động bình thường. Vẫn có trường hợp chuyển phát nhanh hoặc wuliu không phát được hàng vào Đông Hưng do chưa nắm được quy trình đăng ký hàng hóa vào ra. Hiện tại người cũng như hàng hóa đăng ký trước sẽ vào ra theo thứ tự, tránh ồ ạt không kiểm soát được.

📌 Cửa cầu phao ở Đông Hưng mới có thông báo, từ ngày 13/6 dừng thông quan với xe to từ 9.6m trở lên để sửa bệ kiểm hóa. Thời gian bao giờ xe to được làm lại chờ thông tin sau. Vậy là từ 13/6 sẽ chỉ có xe 4.2m được bốc hàng thông quan.

📌 Hà Khẩu hôm qua 0 ca bệnh, cửa khẩu hiện cũng hoạt động bình thường.

Cơ bản là chính quyền các nơi có cửa khẩu đã dần phải điều tiết mọi sinh hoạt sản xuất thích nghi với dịch bệnh kiểu mới. Giờ còn đóng cứng như cũ thì dân chắc chắn sẽ bạo loạn.

Leave a Reply