Cửa khẩu

Thông tin 08/06/2022 – Tích cực thay đổi

📌 Hà Khẩu hôm qua có 3 ca bệnh không triệu chứng, nhưng rất mừng là cũng như Đông Hưng, Hà Khẩu chỉ khoanh vùng các khu nguy cơ cao, vùng xanh vùng nguy cơ thấp vẫn được hoạt động bình thường. Nếu có thay đổi chính quyền sẽ có văn bản thông báo cụ thể. Trong trường hợp nội thị phong tỏa thì hàng lại chạy từ Mông Tự hoặc Côn Minh ra thẳng cửa khẩu như trước thôi. Không đáng lo ngại.

📌 Đông Hưng ra thông báo tối muộn hôm qua, từ hôm nay các cửa khẩu ở Đông Hưng không chia loại hàng nào đi ngày nào, không phân ngày chẵn ngày lẻ nữa (ví dụ: ngày lẻ đi hàng hải sản tươi sống, ngày chẵn đi hàng khô hàng tạp).

Ban quản lý cửa khẩu sẽ thay đổi phương thức, không chia ngày nữa, giữ nguyên giới hạn số lượng xe được thông quan là 50-70 xe nhưng các mặt hàng đều được đi, vào lốt trước sang trước. Cùng chờ xem với sự thay đổi này thời gian có được cải thiện hơn không nha.

📌 Thời điểm này tại Đông Hưng hàng hóa lưu thông ổn hơn lúc mới mở ra. Nếu cách làm mới cải thiện được thời gian, Đông Hưng sẽ dần quay lại như thời kỳ trước dịch.

Leave a Reply