Cửa khẩu

Thông tin 04/06/2022 – Thứ 7 không nghỉ cuối tuần

📌 Lâu lắm rồi mới thấy cửa Bắc Luân 2 đầu TQ cho làm việc ngày cuối tuần, mà còn kéo dài đến hết tháng 6.

Cửa cầu phao thì từ trước đến nay làm việc thông không nghỉ ngày nào, trừ Tết.

📌 Hôm qua Đông Hưng có 2 ca nhưng vẫn thuộc vào những người tiếp xúc gần của ca bệnh bùng phát từ 26/5. Trừ khu vực có dịch bị đóng chặt thì các khu khác hoạt động bình thường. Có thể thấy dịch đợt này sự ảnh hưởng thấp.

📌 Tốc độ thông quan bình quân của 2 cửa ở Đông Hưng như sau

– Bắc Luân 2: 7 – 10 ngày

– Cầu phao: 5 ngày

Sẽ có chuyến nhanh chuyến chậm nhưng về cơ bản không biến động thời gian nhiều.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, an lành 🥰🥰

Leave a Reply